1 thg 1, 2014

Haizzzzzzz

Có những tổn thương không bao giờ hết

Có những đoạn kết chỉ một người đau


Và có thể ta quen nhau chỉ để làm minh họa
.

Haiz
.

Rảnh nên viết bậy bạ nên các bạn đừng có tin, đôi khi người thần 


kinh nên hay nghĩ linh tinh cho đỡ chán