28 thg 5, 2014

Mặc!Khi đã cạn men nồng se sắt
Lòng cuồng quay ngây ngất đêm dài
Hoa rơi nước cuốn bao ngày
Bên trong héo úa mặc ngoài tươi xanh.

Khi đã hết chân thành cho nhận
Hãy xem là duyên phận hợp tan
Thời gian sẽ tỏ thau vàng
Càng sâu giao tiếp lại càng thấy đau.

Mượn men đắng giải sầu trong dạ
Cũng chẳng màng mặc cả dại khôn
Khi thương tình cảm dập dồn
Để rồi khi dứt lại tồn lời cay

Nhân tình thế thái là đây
Thôi thì phó mặc mà say với đời