4 thg 5, 2015

Lặng!

Gom tất cả vào trong kí ức
Để đêm về thao thức thâu đêm
Rồi khi mưa ướt bên thềm
Tự đem hong lại cho mềm nhớ thương


...
Cà phê đắng thêm đường vẫn đắng
Quán đông người vẫn lặng mình ta.
Ngẩng đầu hứng giọt mưa sa
Mưa rơi vào mắt thế mà lại cay?


...


Xoè tay trắng đếm ngày từng trải
Rồi bật cười kinh hãi gian truân
Đêm nay đã đủ trăm tuần
Liệu mai có đủ để ngừng, trắng đêm...?


.
Làm ơn xin giấc êm đềm
Ngàn thu cũng được đừng thêm đoạ đày.